درباره ما

درباره ما

صنایع سنگ ایران مهر
  تولید تخصصی سنگ تراورتن سفید عباس آباد

  • سنگ تراورتن
  • سنگ تراورتن
  • سنگ تراورتن

مدیریت صنایع سنگ ایران مهر از سال ۱۳۵۲، فعالیت در عرصه تولید سنگ را آغاز نموده است.این مجموعه پس از تولید سنگ های گوناگون و فعالیت مستمر و موفق طی دهه های ۶۰ و ۷۰ در سال ۱۳۸۱ صنایع سنگ ایران مهر را تاسیس نموده و سپس با تجهیز کارخانه به جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا و به کارگیری مهندسین متخصص جوان، تولید سنگ صادراتی تراورتن سفید(عباس آباد) را به عنوان محصول اصلی این شرکت انتخاب نموده اند.

سنگ تراورتن

آقای حاج هاشمی

مدیریت
سنگ تراورتن

تلفن تماس فروش

۰۳۱-۳۳۸۰۰۳۴۹ [or] info@iranmehr-stone.ir

صنایع سنگ ایران مهر تولید تخصصی سنگ تراورتن سفید عباس آباد با کیفیت صادراتی

زیبایی و استحکام

صنایع سنگ ایران مهر تولید تخصصی سنگ تراورتن سفید عباس آباد با کیفیت صادراتی

کیفیت صادراتی

صنایع سنگ ایران مهر تولید تخصصی سنگ تراورتن سفید عباس آباد با کیفیت صادراتی

بیش از 50 سال سابقه

صنایع سنگ ایران مهر تولید تخصصی سنگ تراورتن  سفید عباس آباد با کیفیت صادراتی

مهندسین متخصص